D.o.o. „I-CRNI“ Cazin se bavi djelatnošću iznajmljivanja vlastitih nekretnina i to kao vlasnik slijedećih nekretnina:

U TC Ljiljan koji se nalazi na adresi Trg zlatnih ljiljana bb- Cazin, kao vlasnik 3 (tri) poslovna prostora u ukupnoj površini od 1040,71 m².

Close Menu
Translate