Esma ŠkrgićDirektor

 • +387 062 216-498
 • +387 037 538-452
 • +387 037 513-422
 • uprava.icrni@gmail.com

Ćazim Hodžić

Komercijala

 • +387 061 799-290
 • +387 037 538-455
 • +387 037 513-422
 • komercijala.icrni@gmail.com

Rasima Ćoralić

Računovodstvo

 • +387 037 538-453
 • +387 037 513-422
 • racunovodstvo.icrni@gmail.com

Jasmina Mujić

Pravna služba

 • +387 061 486-633
 • +387 037 538-452
 • +387 037 513-422
 • jasmina.icrni@gmail.com

Safet Hamulić

Ciglana

 • +387 061 192-651
 • +387 037 538-269
 • +387 037 538-266
 • icrnidoo.ciglana@gmail.com

Huse Puškar

Veleprodaja

 • +387 061 192-777
 • +387 037 514-162
 • veleprodaja.icrni@gmail.com

Ekrem Ćoralić

Transport

 • +387 061 165-381
 • transport.icrni@gmail.com

Semira Puškar

Autobuska

 • +387 037 511-784
 • +387 037 514-318
 • +387 037 511-784
 • autobusnastanica.icrni@gmail.com

Nedžad Puškar

Baucentar

 • +387 061 472-440
 • +387 037 516-490
 • +387 037 516-491
 • +387 037 516-491
 • baucentar.icrni@gmail.com
 • Lojićka bb, 77220 Cazin - Bosna i Hercegovina
 • +387 37 538 269
 • info@icrni.ba
Close Menu
Translate