Velić Aris

Direktor

  • +387 061 154-903
  • +387 037 538-452
  • +387 037 513-422
  • aris.icrni@gmail.com

Ćazim Hodžić

Komercijala

  • +387 061 799-290
  • +387 037 538-455
  • +387 037 513-422
  • komercijala.icrni@gmail.com

Rasima Ćoralić

Računovodstvo

  • +387 037 538-453
  • +387 037 513-422
  • racunovodstvo.icrni@gmail.com

Jasmina Mujić

Pravna služba

  • +387 061 486-633
  • +387 037 538-452
  • +387 037 513-422
  • jasmina.icrni@gmail.com

Safet Hamulić

Ciglana

  • +387 061 192-651
  • +387 037 538-269
  • +387 037 538-266
  • icrnidoo.ciglana@gmail.com

Huse Puškar

Veleprodaja

  • +387 061 192-777
  • +387 037 514-162
  • veleprodaja.icrni@gmail.com

Ekrem Ćoralić

Transport

  • +387 061 165-381
  • transport.icrni@gmail.com

Semira Puškar

Autobuska

  • +387 037 511-784
  • +387 037 514-318
  • +387 037 511-784
  • autobusnastanica.icrni@gmail.com

Mirhet Šišić

Baucentar

  • +387 061 472-440
  • +387 037 516-490
  • +387 037 516-491
  • +387 037 516-491
  • baucentar.icrni@gmail.com
  • Lojićka bb, 77220 Cazin - Bosna i Hercegovina
  • +387 37 538 269
  • info@icrni.ba
Close Menu
Translate