PROIZVODNJA OPEKARSKIH PROIZVODA

Tvornica P.J „Ciglana“ posluje u sklopu d.o.o.„I-CRNI“ Cazin. Ova najznačajnija investicija d.o.o.„I-CRNI“ realizirana je 2007.godine kada je kupljen većinski paket dionica Tvornice opekarskih proizvoda „TOP 25 MAJ“d.d. Cazin, čije se ime u sudskom registru nakon izvjesnog vremena mijenja u d.o.o.„CIGLANA I-CRNI“. U 2011.god. izvršeno je pripajanje d.o.o.„Ciglana I-CRNI“ u d.o.o.“I-CRNI“ Cazin. Tvornica je osnovana davne 1958. godine. Tradicija i kvalitet naših proizvoda su uspješno osigurani preko 60 godina postojanja. Smještena je na lokalitetu Ćoralići, bb, udaljenom od grada Cazina 5 km.

Od svog osnivanja pa do danas tvornica je prošla kroz više faza procesa rekonstrukcije i modernizacije, kao i optimizacije proizvodnje prema savremenim svjetskim standardima.

Kapacitet proizvodnog asortimana je 80.000.000 (JNF) jedinica normalnog formata godišnje, uz dodatnu liniju za proizvodnju elemenata za polumontažne stropne i krovne konstrukcije, te kutnih elemenata za kompaktnije građenje.
Najznačajniji korak u preduzeću „I-CRNI“ d.o.o. je implementacija Uredbe o građevinskim proizvodima 305/2011 na nivou preduzeća i postavljanje CE znaka na naše proizvode, koji nam je otvorio značajne dodatne mogućnosti u pogledu izvoza naših proizvoda u zemlje EU, te naravno implementacija i primjena integriranog sistema upravljanja kvalitetom, odnosno uvođenje standarda:

  • BAS EN ISO 9001
  • BAS EN ISO 14001
  • BAS OHSAS 18001

Kvalitet i sigurnost naših proizvoda, kao i opredjeljenost za očuvanje okoliša, jamče i mnogi certifikati i ispitivanja naših proizvoda koja su rađena u uglednim institutima za kontrolu kvaliteta. Svi proizvodi su nezavisno ispitani u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN 771-1.Također, sve naše proizvode prati tehnička deklaracija o svojstvima (tehničke karakteristike i uputstvo), kao i atesti.

Korištenjem opekarskih proizvoda, koji su ekološki i ekonomski kompatibilni sa životnim okruženjem, pri izgradnji Vašeg doma, osiguravate sebi: toplotnu izolaciju, održavanje temperature te rekuperaciju toplote, paropropusnost, odnosno prevencija stvaranja kondenzacije, čist zrak i ugodnu klimu, a samim tim zdrav i ugodan život.

Čovjek se od svojih početaka nadopunjava sa prirodom uz intenciju da sebi obezbjedi što sigurniji i komforniji život. Cigla /opeka Vam jednostavno pruža sve što Vam treba: termičku i zvučnu izolaciju, prostorije bez vlage i kondenzacije, čist i svjež zrak, ugodne i održive temperature, dugotrajnost i izdržljivost objekta, ekonomičnost, kao i estetski dojam.

Close Menu
Translate