previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
1997
Godine postojanja

O nama

Preduzeće „I-CRNI“ d.o.o. je osnovano 1997.godine kao veleprodaja i maloprodaja građevinskog materijala, vodomaterijala, elektromaterijala, boja i lakova, vijčane robe i sanitarija. Rast i razvoj iz godine u godinu se kretao uzlaznom putanjom u smislu rasta prihoda i novih investicija.
Najznačajnija investicija realizirana je 2007.godine kada je kupljen većinski paket dionica Tvornice opekarskih proizvoda „TOP 25 MAJ“d.d. Cazin koja je osnovana 1958.godine, a s tom investicijom preduzeće „I-CRNI“d.o.o. je proširilo svoju djelatnost u proizvodnju opekarskih proizvoda. Tvornica posluje kao P.J „Ciglana“, u sklopu „I-CRNI“ d.o.o. Smještena je na lokalitetu Ćoralići bb, udaljenom od grada Cazina oko 5 km. Tradicija i kvalitet proizvoda osigurani su u preko 60 godina postojanja.
Poslovna politika preduzeća usmjerena je na kontinuirano istraživanje tržišta i usavršavanje know-how-a kako bi kupci percipirali proizvode preduzeća „I-CRNI“d.o.o. kao kvalitetne i cjenovno prihvatljive.

Danas je preduzeće etablirano na tržištu kao uspješna kompanija sa kvalitetnim opekarskim  proizvodima cjenovno prihvatljivim  sa konstantnim inovativnim radom kako u području osvajanja novih proizvoda tako i u samom proizvodnom procesu.
Preduzeće “I-CRNI” d.o.o. Cazin Kontinuirano brine o kvaliteti svojih proizvoda, zdravlju i sigurnosti radnika kao i okolišu, te se može pohvaliti sa uspješnim uvođenjem integriranog sistema upravljanja kvalitetom, odnosno sa certifikatom za sistem upravljanja prema ISO 9001, ISO 14001 i BS OHSAS 18001. Sistem upravljanja kvalitetom nam je ogromna olakšica na putu ka ostvarenju planiranih ciljeva. Olakšan nam je sam rad, a organizacija rada unutar preduzeća uređena je u skladu sa međunarodnim standardima. Na prvom mjestu u preduzeću „I-CRNI“ je zadovoljstvo kupaca, kao i napredovanje u vidu širenja tržišta. Ciglana „I-CRNI“d.o.o. napreduje iz dana u dan i dokazuje da je naša opeka jedna od kvalitetnijih u Evropi, a sistem upravljanja kvalitetom će nam olakšati plasiranje na inostrana tržišta.

Vizija

Biti vodeća kompanija na tržištu BiH u proizvodnji opekarskih proizvoda. Zauzeti vodeću ulogu na tržištu Unsko-sanskog kantona u transportu i prodaji građevinskim materijalom, ulijevanjem povjerenja stalnim kupcima, ali i ostvarivanjem poslovne saradnje sa novim kupcima.

Misija

Izgradnja doma sa ekološki prihvatljivim opekarskim proizvodima, proizvedenim od prirodnog materijala gline, radi osiguranja boravka porodice u čistom i svježem prostoru, sa kvalitetnom toplotnom i zvučnom izolacijom. Raznolika prodaja kako naših proizvoda, tako i proizvoda drugih proizvođača, uz i siguran i ažuran transport na zahtjev kupca.

Mi čuvamo okoliš

Također  želimo biti društveno odgovorna kompanija pa s toga vršimo sistemsko zbrinjavanjem otpada sa odgovarajućim operaterima, tačnije sa društvom „Zeos“ eko-sistem d.o.o., koji je operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini, kao i sa operaterom sistema „Ekopak“ d.o.o. Sarajevo za ambalažu i ambalažni otpad. Priključenje sistemu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, ali i sistemu upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom, prezentira preduzeće „I-CRNI“ d.o.o. kao društveno odgovornu kompaniju. Sa „Ekopak“ društvom je potpisan ugovor o prijenosu obaveza u vezi sa upravljanjem ambalažom i ambalažnim otpadom, a sa samim zaključenjem ugovora, preduzeće „I-CRNI“ d.o.o. je ujedno steklo pravo na korištenje međunarodno zaštićenog znaka „Zelena tačka“ („Green Dot“).

Rating

4.5/5
1

Proizvodnja - Ciglana

Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo, pregledajte online katalog naših proizvoda:

2

Trgovina

Veleprodaja i maloprodaja građevinskog materijala i sanitarija Preduzeće „I-CRNI“ d.o.o.se bavi veleprodajom i maloprodajom svih vrsta građevinskih materijala, vodomaterijala, elektromaterijala, boja i lakova, vijaka, keramike i sanitarija.

3

Transport

Preduzeće „I-CRNI“ d.o.o. posjeduje poslovnu jedinicu „Transport“, čija je misija brzo i kvalitetno izvršiti nabavku potrebnih roba za proizvodnju i trgovinu kao i transport vlastitih gotovih proizvoda i drugih materijala do naših kupaca.

4

Prijevoz putnika

P.J. "Autobusna stanica i prijevoz putnika" je jedna od poslovnih jedinica preduzeća „I-CRNI“ d.o.o. Autobusna stanica danas posluje sa dva autobusa, tri registrirane autobusne linije i ostvaruje prihod kao autobusna stanica koja ima dvadeset i sedam prijevoznika, korisnika usluga autobusne stanice.

Certifikati

Preduzeće “I-CRNI” d.o.o. Cazin se može pohvaliti sa uspješnim uvođenjem integriranog sistema upravljanja kvalitetom, odnosno sa certifikatom za sistem upravljanja prema ISO 9001, ISO 14001 i BS OHSAS 18001. Sistem upravljanja kvalitetom nam je ogromna olakšica na putu ka ostvarenju planiranih ciljeva. Olakšan nam je sam rad,a organizacija rada unutar preduzeća uređena je u skladu sa međunarodnim standardima. Na prvom mjestu u preduzeću „I-CRNI“ je zadovoljstvo kupaca, kao i napredovanje u vidu širenja tržišta. Ciglana „I-CRNI“ napreduje iz dana u dan i dokazuje da je naša opeka jedna od kvalitetnijih u Evropi, a sistem upravljanja kvalitetom će nam olakšati plasiranje na inostrana tržišta.

  • Lojićka bb, 77220 Cazin - Bosna i Hercegovina
  • +387 37 538 269
  • info@icrni.ba
Close Menu
Translate